Museum Midtjylland

Museum Midtjylland

0 Events 0 Followers
Place


Museum Midtjylland
Vestergade 20, Herning, 7400, Denmark

Museum Midtjylland består af: Tekstilmuseet, Frilandsmuseet Herning, Herningsholm Museum, Vester Palsgaard Skovmuseum samt Klosterlund Museum. Museum Midtjylland har udstillinger fra oldtiden og op til nyere tid. På Frilandsmuseet Herning fortælles historien om den midt- og vestjyske hedekultur, det viser, hvordan folk på egnen arbejdede og levede i 1800-tallet. På Tekstilmuseet kan du opleve tekstil- og beklædningsindustriens historie. Udstillingerne er indrettet i den gamle Herning Klædefabrik. Historier, maskiner og skiftende særudstillinger fortæller om det tekstile Midtjylland fra strikkende hedebønder til eldrevne strikmaskiner. Herningsholm Museum viser udstillingen om hedens store digter, Steen Steensen Blicher med manuskripter, illustrationer, ejendele og indbo. Hedemalere som Janus la Cour, Milton Jensen og Hans Smidth er repræsenteret på museet, som også rummer Herningsholms egen historie. Klosterlund Museum har udstillinger om Klosterlundbopladsen udgravet i 1936 og de seneste års udgravninger ved Bølling Sø. Museet viser endvidere udstillinger om tørveindustrien i Bølling Sø-området. Ved museets aktivitetsplads er der en meget fin naturlegeplads. Vester Palsgaard skovmuseum viser udstillinger med genstande fra Nørre Snede-egnen opstillet i livagtige stuemiljøer. Museet viser desuden en stor samling af skovbrugsredskaber, der bl.a. har været benyttet i Palsgaard Skovdistrikt.


 
 
 
 
Your changes have been saved.