Intern Auditor kvalitet ISO 9001:2015

Intern Auditor kvalitet ISO 9001:2015
Image from dfk.dk
From Mon 18 November 2019 to Tue 19 November 2019
From Monday 18 November 2019 to Tuesday 19 November 2019
9:00 AM - 5:00 PM
Ended

K2 Intern Auditor kvalitet ISO 9001:2015
Kurset introducerer dig til ISO 9001, herunder teori og praksis i forbindelse med auditors rolle og intern audit.
Kurset foregår i et pædagogisk miljø med høj indlæring, hvor der fokuseres på den enkeltes behov og erfaring.
Certificeret gennem DNV GL
Vi har siden 2003 samarbejdet med DNV GL om udførelse af 3. parts audits og om afholdelse af kurser. Vi er derfor bekendt med standarderne såvel fra implementeringssiden som fra auditorsiden.
Formål
I løbet af dette to dages kursus får deltagerne værktøjer til og træning i intern audit, så de er i stand til selvstændigt at planlægge, udføre og følge op på auditaktiviteter, herunder interviews.
Formålet med kvalitetskurset er endvidere at gennemgå og tolke auditors rolle ved implementering, vedligeholdelse og udvikling af ISO 9001 ledelsessystemet i teori og praksis.
Udbytte
Deltagerne får viden, forståelse og træning i udvalgte emner, herunder bl.a:
Standardens opbygning og High Level Structure (HLS)
Inddragelse af elementer fra virksomhedens overordnede identitet
Topledelsens ansvar og rolle i den nye struktur
Planlægning af audit fra start til slut,
Teori, praksis og tolkninger vedr. audit
Forståelse af rollen som kvalitetsansvarlig og auditor
Opbygning
Første dag indeholder en gennemgang af udvalgte elementer af standarden. På baggrund af denne viden og forståelse gennemgås på anden dagen intern audit.
Kurset indeholder gruppearbejde, hvor teorien omsættes til praktiske eksempler.

3892 Views - 20/11/2019 Last update
københavn
København, Danmark
Event from
dfk.dk

Are you an event organizer?
Create events for free. They will be immediately recommended to interested users.
Create event

Nearby hotels and apartments

København, Danmark

Browse other venues in Copenhagen
Discover now


Discover more events in Copenhagen
Discover now


københavn
København, Danmark
Event from
dfk.dk


Are you an event organizer?
Create events for free. They will be immediately recommended to interested users.
Create event
  1. Copenhagen
  2. Intern Auditor kvalitet ISO 9001:2015
 
 
 
 
Your changes have been saved.